Go to Top

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szeroki wachlarz usług

 BHP - Oferujemy Państwu:
•    szkolenia wstępne BHP dla wszystkich grup pracowniczych
•    szkolenia okresowe dla wszystkich grup pracowniczych
•    postępowania powypadkowe BHP
•    szkolenia pierwszej pomocy realizowane przez ratowników medycznych
•    szkolenia PPOŻ
•    przygotowanie firmy do kontroli PIP i PIS
•    ocenę ryzyka zawodowego
•    instrukcje stanowiskowe
•    pomoc w tworzeniu systemu zarządzania BHP
•    analizę stanu BHP w zakładzie pracy
•    oznakowanie bezpieczeństwa
•    sprzedaż artykułów BHP
•    doradztwo w zakresie ochrony środowiska
•    systematyczne kontrole warunków pracy w zakładzie
•    kompleksowe prowadzenie systemu zarzadzania BHP (ISO 18001)
•    realizacja auditów wewnętrznych bhp
•    realizacja auditów bhp u dostawców, usługodawców na zlecenie klienta

Korzystanie z naszych usług doradczych i outsourcingowych pozwolą przedsiębiorcy być spokojnym i nie martwić się o jutro. Przedsiębiorca może  się skoncentrować na prowadzenia procesów biznesowych z zachowanie ciągłości działania w procesach wspomagających przedsiębiorstwo. Dzięki naszym usługą outsourcingu macie pewność, że spełniacie wszystkie wymogi prawne, państwa klientów, jak również określone przez Państwa. Outsourcin pozwolą na obniżenie kosztów związanych  z zatrudnieniem kompetentnych osób.
W celu zabezpieczenia naszych klientów dokonujemy okresowych auditów wewnętrznych realizowanej przez nas usługi w Twojej firmie.
Nie trać czasu, zadzwoń lub napisz już dziś.