Go to Top

Administracja bezpieczeństwem informacji

•    przeprowadzanie audytu zgodności wraz z raportem pokontrolnym,
•    opracowanie, aktualizacja i wdrożenie dokumentacji,
•    nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych
•    aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych,
•    wsparcie w przypadku incydentów ochrony danych osobowych,
•    reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z GIODO i klientami w zakresie kontroli zdalnej oraz bezpośredniej,
•    bieżąca aktualizacja wniosków rejestracyjnych zgłoszonych do GIODO oraz zgłaszanie nowych zbiorów,
•    przeprowadzanie regularnych audytów ochrony danych osobowych oraz przedstawianie raportów pokontrolnych i rekomendacji,
•    cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
•    przygotowanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
•    rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z naruszeniem ich praw,
•    badanie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych przez Państwa „procesorów” danych osobowych,
•    zapewnienie kompleksowej informacji o bieżących sprawach, realizowanych w organizacji w związku z ochroną danych osobowych,
•    udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z ochroną danych osobowych w Państwa organizacji.
Korzystanie z naszych usług doradczych i outsourcingowych pozwolą przedsiębiorcy być spokojnym i nie martwić się o jutro. Przedsiębiorca może  się skoncentrować na prowadzenia procesów biznesowych z zachowanie ciągłości działania w procesach wspomagających przedsiębiorstwo. Dzięki naszym usługą outsourcingu macie pewność, że spełniacie wszystkie wymogi prawne, państwa klientów, jak również określone przez Państwa. Outsourcin pozwolą na obniżenie kosztów związanych  z zatrudnieniem kompetentnych osób.
W celu zabezpieczenia naszych klientów dokonujemy okresowych auditów wewnętrznych realizowanej przez nas usługi w Twojej firmie.
Nie trać czasu, zadzwoń lub napisz już dziś.